CartoGran Mérnökiroda Bt.
F Ö L D M É R É S / G E O D É Z I A
i n f o @ c a r t o g r a n . h u
+ 3 6 3 0 / 9 8 8 2 6 5 7
A leggyakoribb földmérési feladatok:
Épületfeltüntetés: Új építmény vagy hozzáépítés felvezetése a földhivatali nyilvántartásba. Ezzel a lépéssel fejeződik be egy építkezés, így kerül az építmény a tulajdoni lapra.
Épülettörlés: Az épületfeltüntetéshez hasonló munka, amikor a földhivatali nyilvántartásban szereplő építmény bontásra kerül.
Tervezési felmérés: Célja a tervezéshez szükséges adatok előállítása (pl. a telek domborzati viszonyainak, a meglévő közművek és a megmaradó építmények, illetve a növényzet elhelyezkedésének felmérése).
Kivitelezéshez szükséges földmérési munkák: Főleg bizonytalan telekhatár esetén érdemes a ház kitűzését szakemberre bízni, mert így elkerülhetők az esetleges későbbi bonyodalmak (mivel a kész épület csak nehezen tolható arrébb).
Szolgalmi jogok: Ebben az esetben a földmérő feladata az ügyvédnél vagy közjegyzőnél készített és a szolgalmi jogokat rögzítő okirat térképi mellékletének (záradékkal ellátott vázrajz) előállítása, amely ahhoz szükséges, hogy ezen szolgalmi jogok földhivatali nyilvántartásba kerüljenek.
Telekmegosztás: Minden településen szabályozva vannak a minimálisan kialakítható telekméretek, ami alapján egy telek tovább osztható két vagy több részre (a megosztást követően ezek akár külön-külön is értékesíthetők). Ilyenkor új telkeket alakítunk ki, amelyek földhivatali nyilvántartásba vezetéséhez elengedhetetlen a záradékolt vázrajz megléte.
Telekösszevonás: Előfordulhat, hogy építkezéshez vagy beruházáshoz meg kell vásárolni két vagy több egymással szomszédos telket, majd ezekből összevonással egyetlen telket kell kialakítani. Mivel változnak a földhivatalban nyilvántartott adatok, ebben az esetben is záradékolt vázrajzzal tudjuk a bejegyzést kérvényezni.
Telekhatár rendezés: Amennyiben szeretne megvásárolni a szomszéd telkéből egy darabot vagy Ön szeretné a saját telkének egy részét eladni valamelyik szomszédjának, a földhivatali nyilvántartásba vételhez szintén záradékolt vázrajzra lesz szüksége, mivel a földmérési munkák eredményeként mindkét telek mérete (és ezzel a közös határ is) változik.
NOE kártyával a munkadíjból 10% kedvezmény!
Nagycsaládos kedvezmény